Kontakt

Marketing:
marketing@gohome.hr

Tel:
+385 (0)1 8000 816

Adresa:
Pravi Klik turistička agencija d.o.o.
Sjedište
Vlaška 63
10 000 Zagreb

Matični broj: 080624166
OIB: 18030016905
Identifikacijski kod: HR-AB-O1-080624166

Tvrtka upisana u trgovački registar:
Trgovački sud u Zagrebu, Tt-12/2243
Račun u Privrednoj banci Zagreb d.d.
Broj računa: HR21 2340 0091 1104 9930 7
Iznos temeljnoga kapitala društva: 30.800,00 kn
Članovi uprave: Hrvoje Bujas, Dražen Drnas
Tehnički upiti i podrška:
it-support@gohome.hr

Statistika

Pretražujete 437.994 nekretnina. Ukupno upita 332.032.769, od toga danas 16.304.